Το εργαστήρι Photoshop θα διαρκέσει 10 ώρες (πέντε εβδομάδες) και θα είναι βιωματικό. Θα διδαχτούν όλες εκείνες οι δυνατότητες του Photoshop που δεν υπάρχουν στο Lightroom και θα αναδειχτεί η σημασία της συμπληρωματικής επεξεργασίας με το κορυφαίο πρόγραμμα για φωτογράφους. Η διδασκαλία θα εστιάσει στα Layers (Επίπεδα), στις μάσκες, τις βούρτσες καθώς και στα Selection Tools. Θα διδαχθούν τεχνικές συνδυασμού περισσότερων από μιας φωτογραφιών, αλλαγής φόντου, επεξεργασίας χρώματος και τέλος δημιουργίας λογότυπου και αφίσας.

 Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους στις ρυθμίσεις του φωτογραφικού εξοπλισμού και την αισθητική του φωτογραφικού υλικού. 

Από το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου αντιγράφουμε:Στο 1ο μάθημα

- θα προσεγγίσουμε τη φιλοσοφία του πακέτου και τις δυνατότητές του,

- θα περιηγηθούμε στο περιβάλλον και τα μενού,

- θα δείξουμε διεξοδικά πως μπορούμε να διαχειριστούμε και να επεξεργαστούμε αρχεία Raw,

- θα δούμε ποια αρχεία παράγει το Photoshop και πως μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε JPEG ή PDF ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης τους, αλλάζοντας όπου χρειάζεται και το μέγεθός τους. 

Στο 2ο μάθημα

θα κάνουμε κατανοητή τη σημασία των Layers και το διαφορετικό τρόπο που μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. Θα μιλήσουμε για τους τύπους των Layers και τα styles που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτά με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Στο 3ο μάθημα

Θα δείξουμε τα διαφορετικά selection tools και με παραδείγματα θα δούμε πως και πότε μπορούμε να αξιοποιούμε το καθένα από αυτά.

Επίσης  θα δούμε πως μπορούμε να αλλάξουμε την τονικότητα, το χρώμα, να μειώσουμε το θόρυβο και να οξύνουμε ή να θολώσουμε μια φωτογραφία συνολικά ή και τοπικά. 

Στο 4ο μάθημα

θα εστιάσουμε στις μάσκες στα φίλτρα και στο συνδυασμό διαφορετικών φωτογραφιών μεταξύ τους, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Στο 5ο μάθημα και τελευταίο μάθημα για το Photoshop θα είναι επαναληπτικό και θα το αξιοποιήσουμε για να δούμε όλες τις προηγούμενες τεχνικές και γνώσεις και πως μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε για να φτιάξουμε μια αφίσα και ένα λογότυπο.

Ο αριθμός όσων συμμετέχουν θα είναι περιορισμένος.

 Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όσους ολοκληρώσουν το κύκλο των μαθημάτων.