Αυτή την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, θα διεξαχθεί η επόμενη ημερίδα του Ωρίωνα. 

Η ομιλία της βραδιάς θα έχει τίτλο «Τεχνολογία του γυαλιού» και ομιλητής θα είναι ο Σπύρος Ν. Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Περίληψη ομιλίας: Η ύαλος (γυαλί) αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των ανακαλύψεων στην αλυσίδα της τεχνολογίας που ανέπτυξε η ανθρωπότητα, όπου η πρόοδος και οι εφαρμογές συνεχίζονται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

Σε αντιδιαστολή με τους κρυστάλλους όπου οι εφαρμογές έπονται της κατανόησης των ιδιοτήτων, στην περίπτωση των υάλων, και γενικότερα τον αμόρφων (μη-κρυσταλλικών υλικών) συναντάμε αναρίθμητες εφαρμογές χωρίς ακόμα να κατανοούμε με λεπτομέρεια τον υποκείμενο μηχανισμό.

Στην ομιλία θα επιχειρηθεί μια σύντομη ανασκόπηση στην εμφάνιση και στην εξελικτική πορεία της τέχνης και της τεχνικής της υάλου σε μία περίοδο 5000 ετών και πλέον, με αναφορά στις ιδιαιτερότητες της υαλουργικής τέχνης σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες.

Πέραν των χρήσεων της υάλου στην αρχιτεκτονική και γλυπτική αλλά και στην κατασκευή αντικειμένων καθημερινής χρήσης με τις οποίες είναι εξοικειωμένος ο καθένας μας, έχουν σήμερα αναπτυχθεί τεχνικές για την παρασκευή υάλων και αμόρφων υλικών από μη-συνηθισμένα υλικά με μη-συμβατικές τεχνικές.

Θα παρουσιαστούν σε συντομία επιλεγμένες σύγχρονες εφαρμογές των υλικών αυτών σε ένα πλήθος τεχνολογικών πεδίων που περιλαμβάνει την οπτική, την αστρονομία, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιο-ιατρική, την ηλεκτρονική, τη φωτονική κ.α.

Χώρος διεξαγωγής είναι το αμφιθέατρο ΒΑ που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτηρίου Β του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Κτήριο Β, γνωστό επίσης και ως Κτήριο μηχανικών Η/Υ, βρίσκεται πίσω από την πρυτανεία και εμφανίζεται κεντρικά στον εξής χάρτη: http://g.co/maps/ntkdq.