Το 18ο Γυμνάσιο Πάτρας με Ειδικά Τμήματα και Λυκειακές Τάξεις Κωφών/βαρήκοων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 5ης Περιφέρειας, κ. Ρισβά Αθανάσιο και τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ15 και Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης του Σχολείου, Ευαγγελία Κροκίδη διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: «Γέφυρες Εκπαίδευσης» 32 χρόνια Συνύπαρξης στο 18ο Γυμνάσιο Πάτρας, την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017, 17:00-21:00 στην Αγορά Αργύρη (Αγ. Ανδρέου 12), Πάτρα

Σύμφωνα με τους διοργανωτές:

«Ο χαρακτήρας της Ημερίδας είναι ενημερωτικός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί, να συζητηθεί αλλά και να γίνει γνωστός στον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα ο τρόπος εκπαιδευτικής λειτουργίας και συνύπαρξης ακουόντων-Κωφών-βαρήκοων μαθητών και των καθηγητών τους στο 18ο Γυμνάσιο Πάτρας.

Το 18ο Γυμνάσιο είναι το μοναδικό σχολείο με αυτό το χαρακτηριστικό και αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο στην εκπαιδευτική του λειτουργία.

Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων θα ενημερώσει εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, επαγγελματίες στον χώρο της εκπαίδευσης και τους εν γένει ενδιαφερόμενους για τα οφέλη αυτής της συνύπαρξης, ενώ η ομάδα των γονέων και των εκπαιδευτικών της Σχολικής μονάδας θα ενημερώσει για τις εμπειρίες και τα βιώματα, που απορρέουν από αυτήν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ημερίδας θα υπάρχει διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.»