Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βραχολίσθησης περί τη χ/θ. 190+200 της Ν.Ε.Ο. και για την έγκαιρη ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

1. Την παράταση ισχύος έως 02.02.2017 της υπ’αριθ. 27/2016 (αριθ. πρωτ. 2501/10/21-α) από 19/01/2017 Απόφασης Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας περί προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, για απολύτως αναγκαία διασφάλιση της διεξαγόμενης κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βραχολίθησης περί τη χ/θ. 190+200 της Ν.Ε.Ο. και για την έγκαιρη ολοκλήρωση του νέου αυτ/μου Κόρινθος – Πάτρα και συγκεκριμένα την εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας μεταξύ του Α/Κ. Σελιανιτίκων (χ/θ. 182+700) και του Α/Κ. Ρίου (χ/θ. 206+300) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Πατρών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

2. Με το πέρας των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποφασίζονται-ορίζονται νέες προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας μακράς διαρκείας, με εκτροπή της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Πάτρα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών προς το αντίστοιχο οδικό τμήμα της Π.Ε.Ο, από τον Α/Κ Σελιανίτικων χ.θ. 183+000) έως τη χ.θ. 196+000 της Ν.Ε.Ο., με προσωρινή πρόσβαση από την Π.Ε.Ο. προς την Ν.Ε.Ο στην περιοχή Ροδινή, οι οποίες θα διαρκέσουν από 02.02.2017 έως 15.02.2017.

3. Στην διασταύρωση της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών , της συνδετήριας οδού από την ΝΕΟ Αθηνών -Πατρών και της δημοτικής οδού (συνδετήριας της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών με την παραλία Σελιανιτίκων ) θα λειτουργήσουν φωτεινοί σηματοδότες για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

4. Στη χ/θ 196+000 της ΝΕΟ Πατρών –Αθηνών επί της ΠΕΟ Κορίνθου- Πατρών(οικισμός Ροδινής) θα λειτουργήσουν φωτεινοί σηματοδότες για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

5. Στο αποκλεισμένο τμήμα της Ν.Ε.Ο. θα κινούνται μόνο εργοταξιακά οχήματα.

6. Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη την διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργασιών.