Στα πλαίσια επειγουσών εργασιών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε η ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στην δημοτική οδό Παλαιού Σουλίου προς Μοίρα λόγω κατολίσθησης στη θέση Αγία Μαρίνα του οικισμού Μοίρα.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από Πάτρα προς Μοίρα και αντίστροφα θα διεξάγεται μέσω οδικού δικτύου Χαλανδρίτσας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από έκδοσης της παρούσας απόφασης και ανάρτησής της στο διαδίκτυο έως αποκατάστασης του προβλήματος στην εν λόγω οδό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργολάβο και ανάρτησής της απόφασης στο διαδίκτυο.