Στα πλαίσια για την κατασκευή τμημάτων του βόρειου και νότιου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε Παράταση ισχύος της υπ’αριθ. 48Δ/2016 (αριθ. πρωτ. 2501/10/46-ι από 07/10/2016)απόφασης της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας, του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μακράς διάρκειας, από χ/θ. 172+250 έως χ/θ. 178+150 της Ν.Ε.Ο Αθηνών-Πατρών, έως 31/03/2017 και την τροποποίηση αυτής σε δύο φάσεις:

Φάση Α ́: μεταξύ των χ/θ. 173+750 και χ/θ. 174+200 της Ν.Ε.Ο , για την κατασκευή τμήματος του νότιου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου 

Φάση Β ́: μεταξύ των χ/θ. 173+150 και χ/θ. 173+900 της Ν.Ε.Ο , για την ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος του βόρειου κλάδου του νέου αυτοκινητόδρομου.

2.- Δυνάμει της υπ. αριθμ. 48Δ/2016 από 07.10.2016 απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εκτελούνται εργασίες και εφαρμόζονται ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Εργασίες:

α) Ανακατασκευή τμήματος του βόρειου (δεξιού) κλάδου της αρχικής 4ίχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. μεταξύ των χ/θ. 172+250 και 173+200 της Ν.Ε.Ο. και αναβάθμισή του σε βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

β) Ανακατασκευή τμήματος του νότιου (αριστερού) κλάδου της αρχικής 4ίχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. μεταξύ των χ/θ. 173+200 και 173+900 της Ν.Ε.Ο. και αναβάθμισή του σε νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

γ) Ολοκλήρωση των εργασιών επί του νέου βόρειου (δεξιού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των χ/θ. 173+900 και 178+150 της Ν.Ε.Ο.

Για την κυκλοφοριακή ρύθμιση ισχύουν τα παρακάτω:

Η ρύθμιση εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 172+250 και 178+150 της Ν.Ε.Ο. Σε όλο το μήκος της ρύθμισης, η αρχική διατομή της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. είναι 4ιχνη, αποτελούμενη από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας μεταξύ των 2 κατευθύνσεων, ενώ οι προσωρινές διατομές και η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας στις επιμέρους περιοχές της ρύθμισης περιγράφονται ακολούθως:

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσωρινές διατομές κυκλοφορίας στις ακόλουθες περιοχές:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α) Περιοχή Α: έχει μήκος 3.100 μέτρα και εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 172+250 και 175+350 της Ν.Ε.Ο. Εφαρμόζεται διατομή κυκλοφορίας τύπου «σωλήνα» συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες). Η κυκλοφορία εξυπηρετείται ως ακολούθως:

i) Μεταξύ των χ/θ. 172+250 και 173+150 της Ν.Ε.Ο., έχει γίνει μόνιμη κατάληψη και αποκλεισμός του βόρειου (δεξιού) κλάδου της αρχικής 4ίχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. με σκοπό την ανακατασκευή του και την αναβάθμιση σε βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

ii) Μεταξύ των χ/θ. 173+150 και 173+300 της Ν.Ε.Ο., γίνεται η μετάβαση της κυκλοφορίας από τον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου στον βόρειο (δεξιό) κλάδο της αρχικής 4ίχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.

iii) Μεταξύ των χ/θ. 173+300 και 173+400 της Ν.Ε.Ο., η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον βόρειο (δεξιό) κλάδο της αρχικής 4ίχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.

iv) Μεταξύ των χ/θ. 173+400 και 173+750 της Ν.Ε.Ο., η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου και ύπερθεν της νέας βόρειας (δεξιάς) γέφυρας του ποταμού Σελινούντα περί τη χ/θ. 173+600 της Ν.Ε.Ο.

v) Μεταξύ των χ/θ. 173+750 και 173+900 της Ν.Ε.Ο., γίνεται η μετάβαση της κυκλοφορίας από τον νέο βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου στον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

vi) Μεταξύ των χ/θ. 173+900 και 175+350 της Ν.Ε.Ο., η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

β) Περιοχή Β: έχει μήκος 2.450 μέτρα και εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 175+350 και 177+800 της Ν.Ε.Ο. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου, σε προσωρινή διατομή κυκλοφορίας περιορισμένου συνολικού πλάτους

10,50 μέτρων, με 1 λωρίδα πλάτους 3,80 μέτρων στην κατεύθυνση Αθήνα-Πάτρα, 2 λωρίδες πλάτους 3,40 μέτρων και 3,00 μέτρων στην κατεύθυνση Πάτρα-Αθήνα και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,30 μέτρων επί του οποίου έχει τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο οπτικής καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).

γ) Περιοχή Γ: έχει μήκος 350 μέτρα και εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 177+800 και 178+150 της Ν.Ε.Ο. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου. Εφαρμόζεται διατομή κυκλοφορίας τύπου «σωλήνα», περιορισμένου συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).

Ενώ η συνολική εικόνα ρυθμίσεων έχει ως ακολούθως:

α) Το ανατολικό άκρο της εφαρμοζόμενης ρύθμισης, περί τη χ/θ. 172+250 της Ν.Ε.Ο., εφάπτεται στην εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση της υπ. αριθμ. 141Β/2016 από 14.11.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας ή των τροποποιήσεων/παρατάσεων αυτής (ρυθμίσεις περιοχής Νικολαίικων-Ελίκης).

β) Το δυτικό άκρο της εφαρμοζόμενης ρύθμισης, περί τη χ/θ. 178+150 της Ν.Ε.Ο., εφάπτεται στην εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση της υπ. αριθμ. 3Γ/2016 από 20.12.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας ή των τροποποιήσεων/παρατάσεων αυτής (ρυθμίσεις περιοχής Δυτικού Αιγίου).

3.- Κατόπιν ανωτέρω σχετικών αποφασίζεται η τροποποίηση των εφαρμοζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δυνάμει της υπ. αριθμ. 48Δ/2016 από 07.10.2016 Απόφασης Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες σε φάσεις εργασίες:

α) Φάση Α’: ανακατασκευή τμήματος του νότιου (αριστερού) κλάδου της αρχικής 4ίχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. μεταξύ των χ/θ. 173+750 και 173+950 της Ν.Ε.Ο.

β) Φάση Β’: ολοκλήρωση των εργασιών επί του νέου βόρειου (δεξιού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των χ/θ. 173+200 και 173+900 της Ν.Ε.Ο. Η έναρξη των εργασιών της φάσης Β’ προϋποθέτει την ολοκλήρωση των εργασιών της φάσης Α’ και θα γίνουν οι κάτωθι τροποποιήσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οι προσωρινές διατομές κυκλοφορίας στις επιμέρους περιοχές της θα είναι οι ακόλουθες:

α) Φάση Α’:

i) Οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις θα τροποποιηθούν μεταξύ των χ/θ. 173+750 και 174+200 της Ν.Ε.Ο.

ii) Η κυκλοφορία:

· Μεταξύ των χ/θ. 173+750 και 174+050 της Ν.Ε.Ο. θα εξυπηρετείται από τον νέο βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

· Μεταξύ των χ/θ. 174+050 και 174+200 της Ν.Ε.Ο. θα μεταβαίνει από τον νέο βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου στον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου.

iii) Η διατομή κυκλοφορίας θα παραμείνει τύπου «σωλήνα», συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).

β) Φάση Β’:

i) Οι εργασίες και οι ρυθμίσεις θα εκκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων της φάσηςΑ’. 

ii) Οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις θα τροποποιηθούν μεταξύ των χ/θ. 173+150 και 173+900 της Ν.Ε.Ο.

iii) Μεταξύ των ανωτέρω χ/θ. η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τον νέο νότιο (αριστερό) κλάδο

του αυτοκινητόδρομου και ύπερθεν της νέας νότιας (αριστερής) γέφυρας του ποταμού Σελινούντα περί τη χ/θ. 173+600 της Ν.Ε.Ο.

iv) Η διατομή κυκλοφορίας θα παραμείνει τύπου «σωλήνα», συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).

3.- Μετά την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η συνολική εικόνα ρυθμίσεων θα είναι η ακόλουθη:

· Η νέα συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα παραμείνει μεταξύ των Χ.Θ. 172+250 και 178+150 της Ν.Ε.Ο.

· Το ανατολικό άκρο της νέας συνολικής ρύθμισης, περί τη χ/θ. 172+250 της Ν.Ε.Ο., θα εφάπτεται στην εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση της υπ. αριθμ. 141Β/2016 από

14.11.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας ή των τροποποιήσεων/παρατάσεων αυτής (ρυθμίσεις περιοχής Νικολαίικων-Ελίκης).

· Το δυτικό άκρο της νέας συνολικής ρύθμισης, περί τη χ/θ. 178+150 της Ν.Ε.Ο., θα εφάπτεται στην εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση της υπ. αριθμ. 3Γ/2016 από 20.12.2016 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας ή των τροποποιήσεων/παρατάσεων αυτής (ρυθμίσεις περιοχής Δυτικού Αιγίου).

4.- Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης στις οποίες θα ισχύουν οι τροποποιήσεις, τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι υφιστάμενοι χώροι (ανοίγματα) στάσης έκτακτης ανάγκης παρά την οδό, οι εργοταξιακές προσβάσεις, τα όρια ταχύτητας και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/2007.

5.- Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από τις τροποποιήσεις, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην απόφαση υπ. αριθμ. 48Δ/2016 από 07.10.2016 της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας.

6.- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ’ όλο το 24ωρο), τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι υφιστάμενοι χώροι (ανοίγματα) στάσης έκτακτης ανάγκης παρά την οδό, οι εργοταξιακές προσβάσεις, τα όρια ταχύτητας και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/2007

7.- Η παρούσα Απόφαση είναι σε ισχύ από την έκδοσή της και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο έως 31.03.2017.

8.- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη την διάρκεια των εργασιών υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργολάβο.