Η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2017 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ-ΠΔΕ), ήταν το κυρίαρχο θέμα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου 2016.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί ενεργό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο σε τοπικό επίπεδο, καθώς πρωταρχικός του ρόλος είναι η διαχείριση των πιστώσεων και των διαδικασιών πληρωμής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, καθώς και η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειάς μας, ιδίως στον τομέα της υλοποίησης μελετών, ερευνών και έργων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος του ΠΤΑ-ΠΔΕ, Απόστολος Κατσιφάρας, σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό για το 2017, που εγκρίθηκε ομόφωνα, ανέφερε: «Ο συνολικός προϋπολογισμός (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) για τα έργα Δημοσίων Επενδύσεων που θα διαχειρισθεί το ΠΤΑ-ΠΔΕ το 2017 προϋπολογίζεται σε 31.937.620,93 ευρώ. Πρόκειται για έναν ορθολογικό και εκτελέσιμο προϋπολογισμό, που συμμορφώνεται με τις επιταγές των καιρών, περιορίζοντας τις δαπάνες στις απολύτως απαραίτητες, και εστιάζοντας όσο περισσότερο είναι δυνατό σε αναπτυξιακές δράσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σώμα ενέκρινε και τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΠΔΕ, τόσο στην πρόταση που υπέβαλλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξή της ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όσο και στο δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα».

«Το ΠΤΑ-ΠΔΕ έχει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειάς μας. Έχει συσσωρευμένη τεράστια εμπειρία από τη λειτουργία τους ως φορέας διαχείρισης των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την εμπειρία αυτή αξιοποιούμε για να ενισχύσουμε την υποψηφιότητά μας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» σχολίασε σχετικά ο κ. Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Ομοίως, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΠΤΑ, το καθιστούν πολύτιμο εταίρο του Δικτύου για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που υφίστανται για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και μελετών και ερευνών».

Ξεκινούν διαδικασίες για την έγκριση προσλήψεων

Την άμεση έναρξη διαδικασιών εγκρίσεων για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με θητεία, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόκειται για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων με ειδικότητες που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του ΠΤΑ-ΠΔΕ και είναι κενές, και συγκεκριμένα:

 • ένα (1) στέλεχος για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ή περιφερειακής ανάπτυξης και εξειδίκευση σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης,

 • ένα (1) στέλεχος για θέματα κοινωνικά/πολιτιστικά και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σχολής κοινωνικών επιστημών και εξειδίκευση σε θέματα απασχόλησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και

 • ένα (1) στέλεχος για θέματα οργάνωσης και διοίκησης, που θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ οικονομικής ή πολυτεχνικής σχολής και εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η πρόσληψη των ανωτέρω ειδικών επιστημόνων θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Ευχαριστίες Κατσιφάρα προς τα μέλη του Δ.Σ.

Ολοκληρώνοντας την τελευταία συνεδρίαση για το 2016 του Δ.Σ., ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος του ΠΤΑ-ΠΔΕ, Απόστολος Κατσιφάρας, ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, για την άψογη συνεργασία που είχαν και τη σύμπνοια που επικράτησε ώστε το ΠΤΑ-ΠΔΕ να είναι ένας σημαντικός αναπτυξιακός μηχανισμός της Περιφέρειάς μας.

«Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον καθένα σας για την εξαιρετική συνεργασία μας για μία ακόμα χρονιά. Το γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται ομόφωνα, επιβεβαιώνει τη σοβαρή δουλειά που γίνεται, με σωστή προετοιμασία, με διαφάνεια και με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας» ανέφερε σχετικά ο κ. Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία της Περιφέρειάς μας, το οποίο θα αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο για να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και ένα χαρούμενο 2017».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη θητεία 2014-2019 αποτελείται από τους:

 • Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας: Απόστολος Κατσιφάρας (ΠΡΟΕΔΡΟΣ).

 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας: Γιώργος Γεωργιόπουλος (Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας), με αναπληρωτή την Χριστίνα Σταρακά (Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).

 • Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας:  Σάββας Αυγέρης (Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας), με αναπληρωτή την Αναστασία Κωνσταντοπούλου (Περιφερειακό Σύμβουλο Αιτωλοακαρνανίας).

 • Εκπρόσωπος της πρώτης επιλαχούσας περιφερειακής παράταξης «Ανδρέας Κατσανιώτης – Μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας»: Ανδρέας Κατσανιώτης (Επικεφαλής της παράταξης), με αναπληρωτή τον Σιαμπλή Δημήτριο (Περιφερειακό Σύμβουλο Αχαΐας).

 • Εκπρόσωπος των οικείων Επιμελητηρίων: Κωνσταντίνος Νικολούτσος (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας), με αναπληρωτή τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα (Πρόεδρο Επιμελητηρίου Αχαΐας)

 • Εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων: Δημήτριος Νικολακόπουλος (Γεν. Γραμματέας Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α), με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σκέντζο (Πρόεδρο Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α).

 • Εκπρόσωπος των εργατικών οργανώσεων: Σταυρούλα Παναγοπούλου – Νικολάου (Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας), με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σπανό (Αναπληρωτή Πρόεδρο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας).

 • Μέλος από Υπηρεσίες της Περιφέρειας: Δημήτρης Καραβίδας (Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών), με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Παπασπύρου (Προϊστάμενο Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής).

Μέλος από Υπηρεσίες της Περιφέρειας: Κωνσταντίνος Κόλλαρης (Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης), με αναπληρωτή την Ειρήνη Καραθανάση (Διευθύντρια Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).