Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιπποκράτης αναφέρει τα εξής: "Σε λίγες ημέρες τελειώνει το 2016 και δυστυχώς η 6η Υ.Πε δεν έχει καταβάλλει στους Συναδέλφους Εργαζόμενους των Κέντρων Υγείας, τις Αργίες και τα Νυκτερινά, από τον Αύγουστο και μετά.

Όπως και το 2015, έτσι και φέτος, σημειώνεται μια άνευ προηγουμένου καθυστέρηση, μια καθυστέρηση που δυστυχώς συνεχίζεται και για το πάλαι ποτέ αυτονόητο χρειάζονται αρκετές και μάλιστα πιεστικές και επίμονες παρεμβάσεις, παρεμβάσεις για την πληρωμή του μισθού τους, δεδομένου ότι και οι Αργίες-Νύκτες είναι μέρος του μισθού που θα πρέπει να καταβάλλονται κάθε μήνα και μάλιστα στις προκαθορισμένες σχετικές ημερομηνίες, υποχρέωση που δυστυχώς δεν τηρεί και δεν εφαρμόζει η 6η Υ.Πε.

Δυστυχώς παρά τις κατ' επανάληψη παρεμβάσεις δικές μας και των εκεί Εργαζόμενων και τις αντίστοιχες σχετικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, οι εκεί Εργαζόμενοι Συνάδελφοι μας παραμένουν ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ και μάλιστα αυτήν την φορά για 4 ολόκληρους μήνες.

ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΟΥΜΕ λοιπόν ακόμη μια φορά αυτήν την καθυστέρηση, αυτήν την επαναλαμβανόμενη κοροϊδία.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ αυτήν την δυσλειτουργία, αυτήν την συνεχιζόμενη μη έγκαιρη καταβολή των Αργιών-Νυκτερινών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ, την διευθέτηση αυτού του χρονίζοντος πλέον προβλήματος, με την μηνιαία καταβολή επιτέλους αυτών των Αργιών-Νυκτερινών, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν και βεβαίως την καταβολή όλων των μέχρι σήμερα σχετικών οφειλών".