Αν είσαι ένας από τους 300 μαθητές ,που το Σεπτέμβριο του 1984 φοίτησε στην 1η Τάξη του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λύκειου Πάτρων ή Αν είσαι ένας από τις επόμενες χρονιές .Τότε ο χρόνος για σένα άρχισε να μετρά αντίστροφα γιατί η ώρα της Επανασύνδεσή μας πλησιάζει...