Στίς 7.12.2016 ἑορτή τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.  

Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἂγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

 Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε γιά τήν ζωή καί τήν πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος χαρακτηριζόταν γιά τήν παρρησία του καί τό θάρρος του νά ἐλέγχῃ τήν ἁμαρτία ἐνώπιον τῶν ἱσχυρῶν τῆς γῆς.  Ἐπίσης, εὐχήθηκε δέ, ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του στόν ἑορτάζοντα π. Ἀμβρόσιο νά ἔχῃ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα παρά Κυρίου.

Τόν π. Ἀμβρόσιο, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐχαρακτήρισε ὡς ἓνα σεμνό, ἱεροπρεπῆ Κληρικό, ὁ ὁποῖος μέ φόβο Θεοῦ καί ζέση ψυχῆς ἀναλίσκεται καθημερινά, τόσο στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας, ὅσο καί στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὡς στενός συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτου.