Εκμαγεία και αποτυπώματα αμμωνιτών. Ιουράσια (ή Ιουρασική) περίοδος 199,6 - 145,5 εκατ. χρόνια πριν.

Μια χαρούμενη νότα σε κάθε αποστολή εξερεύνησης

Πολλές φόρες κατά τον πορεία μας σε ένα σπήλαιο που είναι σε περιοχή κοντά στην θάλασσα ή ψηλά στο βουνό που περικλείεται από θάλασσα ή είναι κοντά σε αυτή, συναντούμε πάνω σε πέτρες ή μέσα στο χώμα απολιθώματα ή αποτυπώματα οργανισμών που ζήσανε εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι από τις όμορφα τυχαία ραντεβού μας με την ιστορία των τόπων. Βρίσκεσαι πολλές φόρες να πατάς σε μέρη που κάποτε ήταν ένας βυθός θάλασσας, μιας λίμνης ή μιας μεγάλης λιμνοθάλασσας. Μερικές φορές ξεχνάς τον προορισμό της έρευνας του σπηλαίου και μένεις να παρατηρείς αυτούς τους οργανισμούς μιας άλλης εποχής.


Οργανισμοί που ζήσανε στην Πλειόκαινο εποχή 5,33 - 2,58 εκατομ. χρόνια πριν.


Εκμαγείο απο αμμωνίτη. Ιουράσια (ή Ιουρασική) περίοδος 199,6 - 145,5 εκατ. χρόνια πριν.

Απολιθώματα

Τι είναι τα απολιθώματα; Τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως απολίθωμα; Ερωτήσεις που τις έκανα και εγώ στην αρχή όταν ξεκινούσα να μαγεύομαι από αυτά. Τα απολιθώματα είναι είτε υπολείμματα φυτικών ή ζωικών οργανισμών που έζησαν πριν από τη σημερινή γεωλογική εποχή και κλείσθηκαν σε ιζηματογενή πετρώματα, δηλαδή σε αποθέσεις, είτε ακόμη και ίχνη (αποτύπωμα) ύπαρξης ζωής στο παρελθόν.
Τα απολιθώματα αποτελούν αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της παλαιοντολογίας. Ένα απολίθωμα μπορεί να είναι είτε ολόκληρο σκελετικό στοιχείο ενός οργανισμού είτε τμήμα αυτού. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος των απολιθωμάτων μπορεί να ποικίλλει. Ανάλογα με το αν απαιτείται ή όχι η χρήση μεγεθυντικών οργάνων (μικροσκόπια) τα απολιθώματα διακρίνονται σε μακροαπολιθώματα και μικροαπολιθώματα.


Οργανισμοί που ζήσανε στην Πλειόκαινο εποχή 5,33 - 2,58 εκατομ. χρόνια πριν.

Χρήσιμα συμπεράσματα για την γεωλογική εξέλιξη της Γής

Από τη μελέτη των απολιθωμάτων και των σχηματισμών που τα εγκλείουν μπορούν να ληφθούν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της εξέλιξης της Γης.

Κατά τη διάρκεια της γεωλογικής ιστορίας της Γης υπήρχε συνεχής μεταβολή του περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί, που ζουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσπαθούν να προσαρμοστούν σε κάθε αλλαγή του. Στην προσπάθειά τους αυτή συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα: οι οργανισμοί δεν μπορούν να προσαρμοστούν και εξαφανίζονται ή μεταναστεύουν (στην περίπτωση αυτή δίνουν τα χαρακτηριστικά απολιθώματα), οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμοστούν χωρίς να υποστούν σημαντικές μορφολογικές αλλαγές (στην περίπτωση αυτή δίνουν τα συντηρητικά απολιθώματα), ή οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμοστούν δίνοντας συνεχώς νέους τύπους, δηλαδή εξελίσσονται.

 


διαφοροι οργανισμοί ενσωματομένοι σε ιζηματογενή πετρώματα.

Χρήσιμα συμπεράσματα για το περιβάλλον κάθε γεωλογικής περιόδου

Η μελέτη των σχηματισμών που εγκλείουν τα απολιθώματα δίνει, επίσης, στοιχεία για το περιβάλλον που ζούσαν οι οργανισμοί και τις μεταβολές που έχουν υποστεί στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

Συγκεκριμένα, από τη μελέτη τόσο των απολιθωμάτων όσο και των γεωλογικών στρωμάτων μέσα στα οποία βρίσκονται προκύπτουν ευρήματα που έχουν να κάνουν με τον προσδιορισμό της σχετική ηλικία των γεωλογικών στρωμάτων, καθορίζεται το παλαιοπεριβάλλον στο οποίο έζησαν οι οργανισμοί, και λαμβάνονται πληροφορίες για την εξέλιξη των οργανισμών του παρελθόντος μέσα στο γεωλογικό χρόνο.

 


Προσεκτική παρατήρηση και ταξινόμηση των απολιθωμάτων

Η ανακάλυψη και συλλογή απολιθωμάτων από ένα ερασιτέχνη του είδους δεν απαιτεί ιδιαίτερο και πλούσιο εξοπλισμό. 
Αντίθετα η αξιοποίηση έρευνας σε εκτενή "κοιτάσματα απολιθωμάτων" ( απολιθωματοφόρες θέσεις ) απαιτεί σοβαρή οργάνωση επιστημονικής αποστολής με πλούσιο και ακριβό εξοπλισμό, στην οποία συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες διαφόρων επιστημών. Τα εν λόγω υπολείμματα της κατηγορίας αυτής μεταφέρονται σε ειδικά εργαστήρια όπου εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μελέτης - εξαγωγής συμπερασμάτων οδηγούνται σε ειδικά μουσεία. Πρέπει να τονιστεί πως αυτές οι έρευνες σε απολιθωματοφόρες θέσεις και η συλλογή των απολιθωμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή και σεβασμό τόσο στο χώρο όσο και στην ιστορία της περιοχής.