Σε «σταθερό» (από «αρνητικό» προηγουμένως) αναβάθμισε το outlook του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, εξαιτίας της βελτίωσης της κερδοφορίας και των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης.

Το outlook εκφράζει την προσδοκία της Moody’s για το πώς θα εξελιχθεί η τραπεζική πιστοληπτική αξιολόγηση στην Ελλάδα, τους επόμενους 12-18 μήνες. «Εκτιμούμε  ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα θα επιστρέψουν σε οριακή κερδοφορία το 2016-2017 εξαιτίας των σημαντικά χαμηλότερων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, του μειωμένου κόστους χρηματοδότησης και των συγκρατημένων λειτουργικών δαπανών», Νώντας Νικολαϊδης, senior credit officer του οίκου.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν την πρόσβαση στην διατραπεζική αγορά repo, μειώνοντας τον ELA και βελτιώνοντας τα προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης. Ωστόσο, η Moody’s σημειώνει πως είναι πιθανό να παραμείνουν εξαρτημένες από την χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν επίσης να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση του τεράστιου αποθεματικού των προβληματικών τους δανείων. Η Moody’s αναμένει ότι ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕs) θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, άνω του 40% του συνολικού δανεισμού μέχρι το τέλος του 2017 από περίπου 45% τον Ιούνιο του 2016.