Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RADIO διοργάνωσε την ετήσια τεχνική συνάντησή του στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναύπακτου στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2016. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν είκοσι ερευνητές από ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες στα πλαίσια του έργου

Το RADIOχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πλαισίου χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) και έχει ως στόχο την ανάπτυξη Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με χρήση οικιακών ρομπότ για την υποστήριξη ηλικιωμένων στο σπίτι.

Το έργο συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ενώ τεχνικός συντονιστής είναι το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Για τις ανάγκες του έργου, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών έχει σχεδιάσει στο χώρο της βιβλιοθήκης την Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης. Η οικία λειτουργεί ως εργαστηριακός χώρος για την εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, αλλά και ως χώρος επίδειξης των τεχνολογιών του ερευνητικού έργου RADIO.

Το  Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα τον διευθυντή κ. Ιωάννη Χαλάτση, τόσο για τη φιλοξενία της τεχνικής συνάντησης, όσο και για τη συνδρομή του στη δημιουργία της Πρότυπης Οικίας Αυτόνομης Διαβίωσης.