Ένας έντυπος οδηγός γεύσης για όσους αγαπούν το καλό φαγητό κυκλοφορεί στην Πάτρα.

Ο Εύδειπνος ασχολείται με την καταγραφή και την ανάδειξη των καλύτερων εστιατορίων της Πάτρας. Η προσφορά του είναι σημαντική καθώς πρόκειται για έναν έντυπο γαστρονομικό οδηγό-χάρτη στα χέρια των καταναλωτών.

Στόχος είναι η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών παραγωγών της Πάτρας. Ο οδηγός θα είναι εύκολα προσβάσιμος στα χέρια των καταναλωτών και θα φιλοξενείται σε οποιοδήποτε κατάστημα έχει σχέση με εστίαση!   

Προϊόντα και άνθρωποι, εστιατόρια, ταβέρνες, παραγωγοί, παραδοσιακή και μοντέρνα κουζίνα αποκαλύπτονται μπροστά σας ώστε ο τόπος μας να γίνει γαστρονομικός προορισμός. Ευ…δείπνος! Καλό δείπνο! Καλό φαγητό!