Σε αντίθεση με τους άλλους δύο μεγάλους οίκους, οι Moody’s δεν αναβάθμισαν μεν, αλλά επιβεβαίωσαν την αξιολόγηση της Κύπρου, διατηρώντας την τέσσερις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία στα junk.

Ωστόσο , αναγνωρίζουν την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στα δημόσια οικονομικά και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στην απόφαση του οίκου συνέτεινε η συνεπής δημοσιονομική υπεραπόδοση και οι ευνοϊκές προοπτικές που υποδεικνύουν μια πιο γρήγορη αντιστροφή του δείκτη του δημόσιου χρέους από ό, τι αναμενόταν.

Οι Moody’s αναφέρουν ότι σε περίπτωση που διατηρηθούν αυτά τα δεδομένα η Κύπρος θα αναβαθμιστεί εντός 12 με 18 μηνών.

Οι άλλοι δύο οίκοι αναβάθμισαν την Κύπρο πρόσφατα. Οι Fitch αξιολογούν την Κύπρο τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και οι Standard and Poor’s δύο.

Η απόφαση των Moody’s να μην αλλάξουν τη διαβάθμιση στηρίχθηκε στο πολύ υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος της Κύπρου και στα προβλήματα, που υπάρχουν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο οίκος επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις ομολόγων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα στο Baa1 και των καταθέσεων στο Baa1. Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση για τα ομόλογα σε ξένο νόμισμα και τις καταθέσεις παραμένει στο P-2.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι κυπριακές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι τα δημόσια οικονομικά παραμένουν βιώσιμα. Αυτές περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις σε τρεις βασικούς τομείς, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη διαχείριση εσόδων.

Η κυπριακή κυβέρνηση προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,3% του ΑΕΠ για το 2016 και 2,0% για το 2017, σε σύγκριση με 1,7% το 2015. Επιπλέον, οι αρχές προβλέπουν ότι το πρωτογενές ισοζύγιο θα παραμείνει σε πλεόνασμα μεσοπρόθεσμα, στο 2,5% το 2018 και 3,4% το 2019.

Ως αποτέλεσμα, η τροχιά του δημοσίου χρέους έχει βελτιωθεί. Το χρέος της κυβέρνησης έφτασε σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό, τι αναμενόταν από την τρόικα μέσα του 2014. Σημειώνεται ότι το χρέος που ανήλθε στο 107,5% το 2015 θα μειωθεί οριακά το τρέχον έτος και θα διατηρήσει μια πτωτική τάση στη συνέχεια. Τα ταμειακά αποθέματα που ανέρχονται περίπου στο 5% του ΑΕΠ θα παρέχουν πρόσθετη στήριξη για τη χρηματοδότηση της Κύπρου μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2018.