Μεγάλο ψαλίδι έρχεται στο εφάπαξ του Δημοσίου, καθώς χρόνο με τον χρόνοι οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν όλο και λιγότερα ενώ οι πληρωμές μένουν πίσω και πλέον το βοήθημα θα καταβάλλεται σε τόσους δικαιούχους όσους αντέχουν τα ταμεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος το μέσο εφάπαξ ήταν 40.016 ευρώ το 2009, έπεσε στις 26.112 ευρώ μέχρι τον Αύγουστο του 2013, μειώθηκε στις 21.172 ευρώ στο τέλος του 2013 και όσοι αποχώρησαν το 2016, με 20 έως 35 χρόνια, θα πάρουν κατά μέσο όρο 20.870 ευρώ.

Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, το μέσο ποσό πέφτει πιο κάτω και διαμορφώνεται στις 19.625 ευρώ.

Μέσα σε μια δεκαετία (2010-2020) εμφανίστηκε το 50% του εφάπαξ και έπεται συνέχεια, καθώς αυτό για το οποίο για το οποίο δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι είναι ότι το εφάπαξ έχει στην ουσία καταργηθεί με το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

Ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, διατήρησε την ανταποδοτικότητα εισφορών – παροχών στο εφάπαξ μόνο για τα έτη εισφορών που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/2013.

Για τα έτη ασφάλισής τους μέχρι το 2013, το εφάπαξ που δικαιούνται είναι πάνω από τις εισφορές που κατέβαλαν.

Για τον χρόνο ασφάλισης όμως από 1ης/1/2014 και μετά η σχέση ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών καταργήθηκε και οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν ένα τμήμα εφάπαξ για τα έτη ως το 2013 με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, ενώ από το 2014 και μετά, δηλαδή για το χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2014 και εφεξής, θα τους επιστρέφονται οι εισφορές που πλήρωσαν αντί εφάπαξ!

Η επιστροφή εισφορών μάλιστα θα είναι άτοκη, ενώ οι πληρωμές σε όσους συνταξιοδοτούνται θα γίνονται με ρήτρα επάρκειας των ετήσιων αποθεματικών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πληρώνονται τόσα εφάπαξ όσα αντέχουν να δίνουν τα Ταμεία με βάση τις εισφορές που συγκεντρώνουν από τους ασφαλισμένους.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με το εγχείρημα της ενοποίησης των Ταμείων Πρόνοιας με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Από 1ης/1/2017 Ταμεία Πρόνοιας και ΕΤΕΑ θα είναι σε ένα «λογαριασμό».

Η μείωση στα εφάπαξ του Δημοσίου θα είναι 1% με 1,25% κατ’ έτος για όσους αποχωρούν από την 1η/1/2014 και μετά.

Στην πράξη ένας υπάλληλος που θα φύγει στο τέλος του 2016 με 35 χρόνια υπηρεσίας θα έχει συνολική μείωση περίπου 4,10% για τα έτη 2014, 2015 και 2016.

Ενώ υπάλληλος που θα αποχωρήσει το 2020 θα έχει μείωση περίπου 10% για το ποσό που αντιστοιχεί στα έτη 2014-2020. Οι μειώσεις για τη δεκαετία από το 2020 έως το 2030 θα είναι ακόμη μεγαλύτερες!