Τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος για συνεργασία με τον  Πρόεδρο του Συνδέσμου καθ. Κλεομένη Μπάρλο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτων Μαρλαφέκας και η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρίνη Ειρήνη.

Ο Υφυπουργός  ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις στρατηγικές του Υπουργείου  που αφορούν την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας  και πως  οι Επιχειρήσεις-Μέλη  του Συνδέσμου θα μπορούσαν να συμβάλλουν με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο  δημιουργώντας από κοινού  τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας .

Στη συνέχεια ακολούθησε αναφορά στα Προγράμματα που υλοποιούνται από τον  ΟΑΕΔ και την σημαντική βοήθεια που μπορούν να  προσφέρουν αυτά στις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να ενταχθούν στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων,  αξιοποιώντας  την  δυνατότητα  απασχόλησης  προσωπικού και μειώνοντας παράλληλα  σε σημαντικό βαθμό  το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος.

Εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. ετέθησαν διάφορα θέματα κυρίως για τους περιορισμούς που θέτουν και  την μεγάλη γραφειοκρατία  που απαιτούν κάποια προγράμματα   με αποτέλεσμα να λειτουργούν αποτρεπτικά.    

Ο Υφυπουργός  δεσμεύτηκε να εξετάσει  τα προβλήματα αυτά καθώς και την πρόταση που έκαναν τα μέλη του Δ.Σ.  για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός προγράμματος απασχόλησης ανέργων  ειδικά στοχευμένου  για μεταποιητικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις .

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συνδέσμου  ευχαρίστησαν τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο   για την επίσκεψη του, για την ενημέρωση και την ουσιαστική συνεργασία που πραγματοποιήθηκε.