Σε «συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από τραπεζικά καταστήματα ολόκληρης της χώρας» με σκοπό την εναντίωση απέναντι στις «αθέμιτες πρακτικές» που εφαρμόζουν οι τράπεζες προκειμένου να πουλήσουν ασφαλιστικά προϊόντα και να κερδίσουν μερίδια αγοράς στο συγκεκριμένο πεδίο, καλεί τα μέλη της η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), στις 8 Νοεμβρίου.

Η σχετική Ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Οι όλο και περισσότερο προκλητικές πρακτικές των Τραπεζικών Ιδρυμάτων κατά την διαδικασία προώθησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και ο τρόπος έκφρασής τους, που είναι εκβιαστικός, επιθετικός και αθέμιτος, ευτελίζουν την αξία του θεσμού της ασφάλισης και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών-ασφαλισμένων.
Ταυτόχρονα πλήττουν καίρια το θεσμό της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και τους χιλιάδες Επαγγελματίες της, μιας και τους ανταγωνίζονται με όρους που καταστρατηγούν κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού.

Ήδη, και παρά την παρέμβαση της ΤτΕ με ειδική εγκύκλιο, έχουν υπερβεί κάθε όριο και προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα ως εκβιαστικά παρακολουθήματα των τραπεζικών εργασιών τους.

Η ΕΑΔΕ, η Ένωση των Πανελλήνιων Συνδέσμων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, σε συνεργασία με τους τοπικούς Συνδέσμους εκπροσώπησης των Διαμεσολαβούντων και με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων της Χώρας, διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας μπροστά από Τραπεζικά Ιδρύματα, με στόχο την εκ νέου ανάδειξη των αθέμιτων πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και ταυτόχρονα την ενημέρωση του κοινού για το δικαίωμά του να επιλέγει ελεύθερα και χωρίς παρεμπόδιση Ασφαλιστική εταιρία και Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Καλούμε όλους τους Συναδέλφους να λάβουν μέρος μαζικά στις παραστάσεις διαμαρτυρίας και ενημέρωσης του κοινού, δηλαδή των πελατών -καταναλωτών μας.
Οι κατά τόπους παραστάσεις διαμαρτυρίας αλλά και ενημέρωσης Καταναλωτών θα γίνουν μπροστά σε ένα Τραπεζικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί ανά πόλη, την Τρίτη 8/11 και ώρα 11 π.μ.

Οφείλουμε όλοι να δώσουμε το παρόν, για την ύπαρξη την προστασία και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός μας.»