Το FiTATHLON έχει δημιουργήσει ένα απόλυτα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα που καλύπτει το σύνολο των αναγκών άθλησης, γυμναστικής και δεξιοτήτων, επενδύοντας συνολικά στις πτυχές της ανθρώπινης φύσης: Νους - Ψυχή - Σώμα.