Δημότης του Αγρινίου αποζημιώνεται από τον δήμο για τροχαίο ατύχημα και τραυματισμό που υπέστη εξαιτίας φρεατίου σε δρόμο της πόλης. Αποζημιώνεται ωστόσο στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αγρινίου.    

Ο εν λόγω πολίτης άσκησε αγωγή το 2010 κατά της ΔΕΥΑ Αγρινίου ζητώντας αποζημίωση 10.000 ευρώ εξαιτίας της καταστροφής του αυτοκίνητού του, συνέπεια μη ασφαλισμένου φρεατίου, επί της οδού Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο και του ελαφρού τραυματισμού του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το agrinionews, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία δεχόμενη ότι η συντήρηση του καλύμματος του φρεατίου, ως μέρος του οδοστρώματος της οδού, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Αγρινίου και όχι της ΔΕΥΑΑ, απέρριψε την αγωγή του πολίτη καθώς η δικαιοδοσία για την υπόθεση ανήκει στα Διοικητικά Δικαστήρια  

Κατόπιν της απόφασης αυτής ο πολίτης άσκησε εκ νέου την αγωγή του, αυτή την φορά ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί -μετά από αναβολή- την 18η Οκτωβρίου 2016.

Γνωρίζοντας λοιπόν ο δήμος Αγρινίου πως ο πολίτης πιθανότατα θα δικαιωθεί επιδίωξε εξωδικαστικό συμβιβασμό, καθώς η δικαστική επίλυση της διαφοράς θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου η δαπάνη του οποίου θα προσαυξάνονταν με τα δικαστικά έξοδα και τους επιδικαζόμενους τόκους.

Τελικά ο πολίτης, κατόπιν διαπραγματεύσεων, συμφώνησε τελικώς να λάβει το ποσό των 3.350,00€, για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεών του από το ατύχημα.

Κερδισμένος από το συμβιβασμό εξέρχεται ο δήμος καθώς γλυτώνει επιπλέον έξοδα και ο πολίτης θα αποζημιωθεί ταχύτερα καθώς διαφορετικά υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση.