Το ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση. Η συγκεκριμένη πολύ υψηλή διάκριση, αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακρόχρονης πορείας στον στο χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης. Το ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας υλοποιεί ανελλιπώς προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leonardo Da Vinci και ERASMUS + από το 2007.

Στην μακρόχρονη αυτή πορεία περίπου 170 μαθητές και 25 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν μετακινηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχοντας στην υλοποίηση ποικίλων προγραμμάτων. Το σχολείο μας έχει υλοποιήσει όλη την γκάμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ιδιαίτερη επιτυχία καθώς προγράμματα που έχουμε υλοποιήσει έχουν καταχωρηθεί σε οδηγούς καλών πρακτικών ενώ το σχολείο έχει βραβευτεί από την εθνική μονάδα συντονισμού για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση για την προώθηση των καινοτόμων μεθόδων Επαγγελματικής  Κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φορέων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η απόδοση του Χάρτη Κινητικότητας θα δώσει την ευκαιρία να διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργατών μας και να εστιάσουμε σε δράσεις οι οποίες θα καλύπτουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες κατάρτισης των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Επίσης το ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας έχει καταφέρει μια ακόμα καινοτομία. Την εφαρμογή του συστήματος ECVET στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων για την κατοχύρωση προσόντων που αποκτώνται από την τυπική, μη τυπική αλλά και την άτυπη μάθηση (περιβάλλοντα εργασίας). Ο Χάρτης Κινητικότητας θα δώσει την ευκαιρία να εστιάσουμε στην ευρύτερη εφαρμογή του συστήματος και στην εξοικείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου με το σύστημα ECVET.


Ο Χάρτης Κινητικότητας ανεβάζει το σχολείο μας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς ελάχιστοι φορείς στην Ελλάδα (7 μέχρι το 2016) αλλά και την ΕΕ έχουν αυτήν την διάκριση. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις ευθύνες των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ενώ  ταυτόχρονα καθιστά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων οργανικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την διδακτική μεθοδολογία στα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο μας.

Ευελπιστούμε ότι τόσο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας όσο και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, θα στηρίξουν το σχολείο μας καθώς είναι το μοναδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο οποίο έχει αποδοθεί η συγκεκριμένη διάκριση, με τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους ώστε να μπορέσει το σχολείο να διαχειριστεί με επάρκεια τις αυξημένες υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο σχολείο μας αλλά και τους μαθητές που ο καθένας με τον τρόπο του μέσα από την συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι ώστε να δημιουργηθούν τώρα οι προϋποθέσεις για μια ευρύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των μαθητών του σχολείου μας.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι την τρέχουσα σχολική περίοδο το ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης αποτελούμενο από δύο ροές στην Ισπανία. Η πρώτη ροή διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων θα υλοποιηθεί στα Κανάρια Νησιά (Φουέρτεβεντούρα) όπου μαθητές του τομέα Γεωπονίας θα καταρτιστούν στην καλλιέργεια Αλόης. Η δεύτερη ροή διάρκειας τριών εβδομάδων θα υλοποιηθεί στην Γρανάδα όπου μαθητές των τομέων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας θα καταρτιστούν σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η πορεία μας στο χώρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεχίζεται προσπαθώντας να βελτιώνουμε το επίπεδο του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, επιλέγοντας εναλλακτικές δράσεις με στόχο να αναδείξουμε τις επιλογές, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης τόσο σε εκπαιδευτικά όσο και σε εργασιακά θέματα.