Κίνδυνο λουκέτου βλέπει η Διοικούσα Επιτροπή του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου της Πάτρας, λόγω υπερφορολόγησης, σε συνδυασμό με τη μη επιχορήγηση του, όπως επισημαίνει.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κωνσταντοπουλείου απευθύνεται προς τους αρμοδίους φορείς (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ) με επιστολή της, μέσω της οποίας και τους καταθέτει τις προτάσεις της για την αποτροπή της παύσεως λειτουργίας του Ευγηρείου.

«Για τρίτη συνεχή χρονιά το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο υφίσταται μία εξοντωτική υπερφορολόγηση αφού καλείται να καταβάλει για το έτος 2016 στο Δημόσιο Ταμείο το ποσόν των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και έξι λεπτών (€ 125.530,06) από την επιβολή ΕΝΦΙΑ 78.158,23 ευρώ και φόρο από τα μισθώματα κληροδοτημάτων του,  47.371,83 ευρώ.

Επίσης για τρίτη συνεχή χρονιά για το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο δεν εγκρίθηκε επιχορήγηση από την κατανομή των πιστώσεων επιχορήγησης προνοιακών  ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως υπήρχε έγκριση ανελλιπώς όλα τα προηγούμενα έτη μέχρι και το έτος 2012. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το έτος 2010 η επιχορήγηση ήταν 170.000,00 ευρώ, το έτος 2011 ήταν 133.211,00 ευρώ, το έτος 2012  ήταν 146.303,00 ευρώ, το έτος 2013 επήλθε δραστική περικοπή  και εδόθησαν στο Ευγηρείο μόνον 20.000,00 ευρώ όπως και το έτος 2014, ενώ τα τελευταία δύο έτη δεν δόθηκε κανένα ποσόν ούτε καν συμβολικά, δηλαδή για τα έτη 2015 και 2016 η επιχορήγηση του Ευγηρείου ήταν μηδενική, παρ΄ ότι εγγράφως και με ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης είχαμε ζητήσει  από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δια των υπ΄ αριθμ. 561/19-6-2015  και 463/27-5-2016 σχετικών μας εγγράφων χρηματική επιχορήγηση – ενίσχυση της τάξεως των 150.000,00 ευρώ προς κάλυψη του ελλειματικού ισοζυγίου εσόδων-εξόδων του Κωνσταντοπουλείου  Οίκου Ευγηρίας.

Υψώνουμε κραυγή διαμαρτυρίας για την σκληρή και ανάγλητη στάση της Πολιτείας έναντι του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου Πατρών και μας διακατέχει απόγνωση και αγωνία διότι πιστεύουμε ότι μ΄ αυτή την οικονομική μεταχείριση (ολοκληρωτική περικοπή επιχορηγήσεων – επιβολή υπέρμετρης και εξοντωτικής  φορολόγησης) είναι ζήτημα χρόνου η αναγκαστική αναστολή της λειτουργίας του Ευγηρείου με απρόβλεπτες και οδυνηρές συνέπειες για τους ανέστιους καταπονημένους και εντελώς μοναχικούς ηλικιωμένους φιλοξενου­με­νους του και για τους σαράντα τρεις (43) εργαζομένους σ΄ αυτό.

Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία, ακόμη και κάτω από την μακρόχρονη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική Κοινωνία, έχει βασική υποχρέωση να εξετάσει την λήψη μέτρων προς ανακούφιση των ενδεών πολιτών της όπως είναι οι άστεγοι  και οι εγκαταλελειμένοι από τα συγγενικά τους πρόσωπα υπερήλικες οι οποίοι είτε εκ δικών τους λαθών, είτε εκ δυσμενών συγκυριών σε βάρος τους κατά την διάρκεια του προτέρου βίου τους έχουν άμεση ανάγκη διαρκούς προστασίας και περιθάλψεως από οργανωμένες μονάδες φροντίδας όπως είναι και ο Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας Πατρών.

Η υποχρέωση αυτή απορρέει και από θεμελιώδη διάταξη του ισχύοντος σήμερα Ελληνικού Συντάγματος όπως καθορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 21 όπου σαφέστατα αναφέρεται «το Κράτος μεριμνά  για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος και της περιθάλψεως των απόρων».

Για τους ανωτέρω λόγους νομίμως και ηθικώς ως Διοικούσα Επιτροπή του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας ζητάμε από τους αρμοδίους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας (Υπουργείο Οικονομικών  και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) την στήριξή τους επί των κάτωθι  αιτημάτων μας.

α)Την Σύνταξη Νομοθετικής Ρύθμισης για ολοσχερή απαλλαγή των Φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων που αποδεδειγμένα επιτελούν  κοινωφελές έργο  και έχουν καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα  από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.

β)Την μείωση του συντελεστή φορολόγησης των εσόδων των Φιλανθρωπικών Σωματείων-Ιδρυμάτων από την εκμίσθωση της ακινήτου περιουσίας τους.

γ)Την καθιέρωση ενός σταθερού κατ΄ έτος χρηματικού ποσού ως κρατική επιχορήγηση όπως ακριβώς προϋπήρχε έως το έτος 2012 και θα καταβάλλεται για την περίθαλψη των οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων πολιτών με μηδαμινή κινητή και ακίνητη περιουσία.

Στις ανωτέρω προτάσεις και στην απευκταία περίπτωση μη υπάρξεως περιθωρίων ικανοποιήσεως εναλλακτικά  προτείνουμε:

α)Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ της ακίνητης περιουσίας των Φιλανθρωπικών Σωματείων Ιδρυμάτων.

β)Δυνατότητα των Φιλανθρωπικών Σωματείων-Ιδρυμάτων αντί καταβολής χρημάτων για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ κατ΄ έτος να γίνεται παραχώρηση στο Δημόσιο ακίνητης περιουσίας των Σωματείων αντικειμενικής αξίας ίσης με το βεβαιωθέν ποσόν του εν λόγω φόρου».