Όπως αναφέρεται: Κύριε Διοικητά,

Με το Ν.4369/2016 καθορίζεται ο νέος τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων στη Δημόσια Διοίκηση.

Το άρθρο 30 του Ν.4369/2016 αναφέρει:

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.

β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ως εκ τούτου από 27 Φεβρουαρίου 2016 και μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογή των Προϊσταμένων, εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα οι υφιστάμενοι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων.

Σύμφωνα με το Ν.3329/2005 άρθρο 7 παρ.13 και την υφιστάμενη Νομοθεσία για την επιλογή – ανάθεση - τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων (3528/2007, 3839/2010, 4024/2011, 4275/2014, 4369/2016), οι Διοικητές των Νοσοκομείων έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν με ανάθεση τις κενές θέσεις Προϊσταμένων.

Ασφαλώς δεν έχουν δικαίωμα οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών οργάνων κρίσης του Ν. 4369/2016, να καθαιρέσουν προϊσταμένους οργανικών Μονάδων προκειμένου να τοποθετήσουν τους κολλητούς τους με ρουσφετολογικά και κομματικά κριτήρια.

Ως εκ τούτω ζητάμε να μην προχωρήσετε στην καθαίρεση Υπηρεσιακών στελεχών στο Νοσοκομείο σας, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων οργανικών Μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, καθ’ ότι είναι προδήλως παράνομη και να ανακαλέσετε την απόφαση αντικατάστασης της Διευθύντριας και Τομεάρχης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Σας κοινοποιούμε σχετικό έγγραφο που αποστείλαμε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον Υπουργό Υγείας.

Θα οργανώσουμε κινητοποιήσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας.