Το καλοκαίρι φεύγει και σε λίγες ημέρες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Τα παιδιά θα χρειαστούν τσάντες τετράεδια και άλλα σχολικά είδη. Όμως δεν είναι εύκολη η αγορά τους για αρκετές οικογένειες.ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ετοιμάζει μια διήμερη γιορτή στον προαύλιο χώρο του Φάρου στις 2 και 3 Σεπτέμβρη, "ώστε εκεί η κάθε προσφορά σας να δώσει το έναυσμα στα παιδιά αυτά να σπουδάσουν ισάξια με τους συμμαθητές τους και αυτή την σχολική χρονιά" .

Το πρόγραμμα στο Φάρο είναι ως εξής: