Μια νέα τεχνική παραγωγής βιοκαυσίμων με τη βοήθεια μικροοργανισμών, η οποία καθιστά περιττή την μαζική χορήγηση αντιβιοτικών, ανακάλυψαν ερευνητές στις ΗΠΑ μεταξύ των οποίων ο διακεκριμένος καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΜΙΤΓρηγόρης Στεφανόπουλος.

Η χρήση τροποποιημένων μικροοργανισμών, οι οποίοι κρατούν υπό έλεγχο τα μικρόβια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόλυνση, χωρίς έτσι να χρειάζεται η χορήγηση αντιβιοτικών σε μεγάλη ποσότητα, αποτελεί το «κλειδί» της μεθόδου ROBUST.

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν μια εναλλακτική ενεργειακή πηγή, πιο φιλική στο περιβάλλον σε σχέση με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό άεριο, άνθρακα κ.α.). Οι ερευνητές δημιούργησαν για πρώτη φορά τροποποιημένα στελέχη μικροοργανισμών (τόσο βακτηρίων όσο και ζυμομυκήτων), που αντέχουν σε τυχόν μόλυνση από άλλα μικρόβια, χωρίς να χάνουν την ικανότητα παραγωγής βιοκαυσίμων. Όμως η μαζική παραγωγή βιοκαυσίμων συνεχίζει να είναι δύσκολη, μεταξύ άλλων επειδή στους σχετικούς βιοαντιδραστήρες μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται άλλα μικρόβια, ανταγωνιστικά προς αυτά που παράγουν τα βιοκαύσιμα.

Γρηγόρης Στεφανόπουλος, που συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα, είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1973), είναι φέτος πρόεδρος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών και θεωρείται ένας από τους πρωτόπόρους ερευνητές διεθνώς στο πεδίο των βιοκαυσίμων.