H O.I.Y.E καταγγέλλει την καταχρηστική και σε αρκετές περιπτώσεις παράνομη συμπεριφορά πολυεθνικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εμπορίου και των υπηρεσιών, οι οποίες εισάγουν συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού τους, "κομμένα και ραμμένα" στα μέτρα τους, κατά παράβαση πολλές φορές των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εσωτερικών κανονισμών εργασίας, με στόχο τη "νομιμοφανή" απομάκρυνση εργαζομένων. Συνήθης δε πρακτική των επιχειρήσεων είναι να υπάρχει υψηλή βαθμολογία στην αρχή, ώστε να μην αντιδράσει ο εργαζόμενος και σταδιακά να τη μειώνει ώστε να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για την απόλυση του εργαζομένου.

Δεν διστάζουν μάλιστα, προκειμένου ν' αξιολογήσουν υποτίθεται την αποδοτικότητα των εργαζομένων να προσλαμβάνουν "πράκτορες", οι οποίοι υποδύονται τους πελάτες. Ο "πελάτης" - πράκτορας προσεγγίζει τον εργαζόμενο δείχνοντας ενδιαφέρον να εξυπηρετηθεί και στη συνέχεια αξιολογεί κρυφά την απόδοσή του. Πρόκειται δηλαδή για ένα μέτρο παραπλήσιο με την κρυφή κάμερα: ο εργαζόμενος δεν γνωρίζει πότε και από ποιον αξιολογείται, οπότε δεν μπορεί να φέρει και αντίρρηση στις τυχόν εσφαλμένες βαθμολογίες που μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένη πρόσληψη του "πελάτη" - πράκτορα.

Τα παραπάνω συστήματα αξιολόγησης, για τα οποία έχουμε δεχθεί "καταιγισμό" καταγγελιών συνάδελφών μας,  υπερβαίνουν τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αξιοκρατίας, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ανώτερες βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας να λειτουργήσουν αυθαίρετα και υποκειμενικά, προάγοντας στοιχεία ευνοιοκρατίας, κακοδιοίκησης, αναξιοκρατίας, εκδίκησης, ακόμα και διαφθοράς εντός των επιχειρήσεων.

Επίσης, εκτός της δυσφορίας που προκαλεί στους εργαζομένους αυτών των επιχειρήσεων, λόγω των φαινομένων αυθαιρεσίας και αναξιοκρατίας που παρουσιάζονται, οδηγεί στην υπονόμευση της ομαδικής εργασίας, προωθώντας τον στείρο ανταγωνισμό και τον ατομικισμό.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται το τελευταίο διάστημα και για το λόγο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε προς τις οργανώσεις - μέλη μας και προς τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ότι, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά σωματεία απαιτείται αφενός σχετική πρόβλεψη στην οικεία ε.σ.σ.ε και στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας, αφετέρου πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων.

Η αύξηση αυτών των κρουσμάτων αυθαίρετης εργοδοτικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με την προωθούμενη αποειδίκευση (εργαζόμενοι πολυμηχανήματα) δημιουργούν νέες επαγγελματικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και εξαναγκάζουν πολλούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να επικεντρώνονται στα προσωπικά εργασιακά τους καθήκοντα, αδιαφορώντας για τη συνολική απόδοση της ομάδας εργασίας τους. Επιπλέον επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές ενδοεπιχειρησιακές στρεβλώσεις, καθώς οι εργαζόμενοι πλέον έχουν ξεκάθαρο συμφέρον από την επαγγελματική αποτυχία των συναδέλφων τους, εφόσον η επαγγελματική τους πρόοδος θα συσχετίζεται με την απόδοση των συναδέλφων τους.

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και το Σ.ΕΠ.Ε ν' αναλάβουν εδώ και τώρα δράση, προκειμένου να επανέλθει η τάξη και η κανονικότητα στην αγορά εργασίας, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε πραγματική ζούγκλα, αφού σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας κυριαρχεί πλέον η "ανθρωποφαγία".

Η Ο.Ι.Υ.Ε αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση αυτού του απαράδεκτου φαινομένου και για το λόγο αυτό καλεί τα σωματεία - μέλη της, αλλά και τους μεμονωμένους εργαζόμενους, να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία για κάθε τέτοιο περιστατικό και να απευθύνονται στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά της εργοδότριας εταιρείας.