Δύο νέα σάρωθρα παρέλαβε ο τομέας Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, λύνοντας τα χέρια των εργαζομένων και ενισχύοντας το έργο τους για την καθαριότητα στους δρόμους της Πάτρας.

Στόχος της νέας επένδυσης στην οποία προχώρησε ο Δήμος είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αυτοκίνητα αυτά έχουν την δυνατότητα αναρρόφησης χαρτιών, μπουκαλιών, φύλλων ακόμη και χωμάτων από τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους.