Το υπουργείο υγείας προχώρησε σε μια ακομμάτιστη επιλογή για μια θέση που εδώ και δεκαετίες χαριζόταν σε κομματικούς φίλους, συνήθως άσχετους με το χώρο. Η νεαρή υποδιοικητής του Νοσοκομείου Αιγίου και διοικητής του νοσοκομείου Καλαβρύτων κέρδισε την θέση με βάση την προϋπηρεσία  και την επιστημονική της κατάρτηση.

Η Ιωάννα Σφυρή, γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1983, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου (ΑΣΟΕ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην διοίκηση μονάδων υγείας.

Έχει εργασθεί σύμφωνα με το kalavrytanet στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων στις οικονομικές υπηρεσίες από το 2007 έως το 2010, στο Νοσοκομείο Αιγίου και στο Νοσοκομέιο του Ρίο και το Νοσοκομείο παίδων Πεντέλης. 

Το πλήρες βιογραφικό της κ. Ιωάννας Σφυρή


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

01/10/2009–01/10/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΠΑΤΡΑ (Ελλάδα)

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ¨Συγκριτική ανάλυση της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) πριν και μετά την εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ)- Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου¨

01/10/2002–01/10/2007 ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ), ΑΘΗΝΑ (Ελλάδα)

10/09/1998–30/06/2001 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (Ελλάδα)

Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες

• ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ψηφιακή δεξιότητα • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Microsoft Office (Word, Excel και PowerPoint)-ECDL

• ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ERP (SAP FI/ SAP MM/ SAP BW/ SINGULAR/ ANACONDA)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) ελληνικά

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ

Προφορική Γραπτή (ανάγνωση)C1 ΕπικοινωνίαC1 Προφορική έκφρασηC1

αγγλικά

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH-UNIVERSITY OFF CAMBRIDGE

Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

01/10/2010–Σήμερα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΙΓΙΟ (Ελλάδα)

▪ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

▪ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ & ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

▪ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008

▪ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

▪ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

▪ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

▪ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

▪ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

▪ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012 & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

▪ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

07/08/2007–30/09/2010 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (Ελλάδα)

▪ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

▪ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

▪ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

▪ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

▪ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

15/02/2005–14/08/2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ (Ελλάδα)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

▪ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΩΝ.