Όταν ένας άνθρωπος έχει φτάσει μέχρι το γάμο, συνήθως έχουν προηγηθεί στη ζωή του κι άλλες σχέσεις. Ορισμένες σοβαρές κι άλλες όχι. Νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων τώρα δείχνει πως δυο ερωτικοί σύντροφοι πριν τον γάμο αυξάνουν τον κίνδυνο διαζυγίου.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Utah στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν πως όταν ένας άνθρωπος είχε δυο σεξουαλικούς συντρόφους πριν παντρευτεί είχε περισσότερες πιθανότητες να πάρει διαζύγιο απ' ότι όσοι είχαν 3 με 9 ερωτικούς συντρόφους πριν τον γάμο.

Όπως φάνηκε από την έρευνα, αυτοί που δεν είχαν κανέναν άλλο ερωτικό σύντροφο πριν παντρευτούν είχαν μόλις 6% πιθανότητες να χωρίσουν στα πέντε πρώτα χρόνια του γάμου τους. Τις περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν μέσα στα πεντε πρώτα χρόνια τις είχαν οι γυναίκες με περισσότερους από 10 ερωτικούς συντρόφους πριν τον γάμο τους.

Στη δεκαετία από το 2000 ως το 2010, το 33% των γυναικών στην κατηγορίων 10 συντρόφων και πάνω είδαν τους γάμους τους να καταλήγουν σε διαζύγιο τα πέντε πρώτα χρόνια. Οι γυναίκες με 2 ερωτικούς συντρόφους είχαν 30% ποσοστά σε διαζύγιο. Το ποοσοστό αυτό ήταν 25% για τις γυναίκες με τρεις ως εννέα ερωτικούς συντρόφους και 20% για τις γυναίκες με μόλις έναν ερωτικό σύντροφο πριν τον γάμο.