Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Γιώργος Α. Παπανδρέου

θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στις 8 Ιουνίου (8 μ.μ.)
(Ξενοδοχείο Porto Palace, 26ης Οκτωβρίου 65, ώρα 8:00 μμ.)