Ελάτε να γράψουμε μαζί τον "επίλογο" τις πεντάμηνης δράσης μας στο κατάστημα #abige #hair #and #style συμβάλλοντας για "Το χαμόγελο του παιδιου".