Χρήστος - Κιθάρα, Τραγούδι
Βασίλης - Μπαγλαμά
Ιάσονας - Μπουζούκι, Τραγούδι