Η εθελοντική ομάδα «Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΝτ@ξη» σε συνεργασία με την Α/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αχαΐας (Τμήμα Αγωγής Υγείας) και το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Παίζω, Γελώ, Μαθαίνω, Δημιουργώ, το Διαδίκτυο Αξιοποιώ», στην αίθουσα «Αίγλη» της Veso Mare, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 – 14:00.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της τρίχρονης δράσης της εθελοντικής ομάδας των «Κοινωνικών Λειτουργών ΕΝτ@ξη» με τα έξι δημοτικά σχολεία που «υιοθέτησε». Η δράση της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια, αφορούσε την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την ασφαλή και με μέτρο πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο με δεδομένο ότι τόσο οι νέοι όσο και τα παιδιά περνάνε πολλές ώρες από την καθημερινότητά τους στο Διαδίκτυο. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις καθώς τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πολύωρη ενασχόλησή τους στο Διαδίκτυο αυξάνονται και επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο την ζωή τους. Στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια , ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τους κινδύνους που κρύβει το Διαδίκτυο, να μπορούν να τους αναγνωρίσουν, να τους αποφεύγουν και τελικά να πλοηγούνται στον κυβερνοχώρο με ασφάλεια. Οι «Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΝτ@ξη» τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων αλλά και των γονέων. Φέτος, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική πλευρά του Διαδικτύου. Οι μαθητές με τους δασκάλους αλλά και τους εθελοντές , αξιοποίησαν τα εργαλεία που τους δίνει το Διαδίκτυο και από «καταναλωτές» έγιναν «δημιουργοί» . Δημιούργησαν από μια εφαρμογή , την οποία θα παρουσιάσουν στην τελική αυτή εκδήλωση. Τα συνεργαζόμενα σχολεία τα οποία και θα παρουσιάσουν τις εφαρμογές τους , είναι τα εξής: το 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, το 6ο Δημοτικό, το 15ο Δημοτικό, το 55ο Δημοτικό, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών και τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση».