1ο Εργατικό Διήμερο της ΚΝΕ στην πλατεία Παπανδρέου