Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους ασφαλισμένους (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και τους συνταξιούχους που βγήκαν σε σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και σε ό,τι αφορά στο εφάπαξ. Ο νέος μαθηματικός τύπος υπολογισμού θα φέρει περικοπές της τάξης του 12% με 15%.

Αυτοί που θα δουν τις μεγαλύτερες περικοπές είναι οι 33.000 δημόσιοι υπάλληλοι που περιμένουν αυτή τη στιγμή το εφάπαξ τους. Οσοι μάλιστα είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης και μεγάλες αποδοχές φαίνεται ότι χάνουν και τα περισσότερα. 

Στους μεγάλους χαμένους και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στου δήμους, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ

Tο εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 υπολογίζεται ως το γινόμενο του 60 % των συνταξίμων αποδοχών επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης.

Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και μετά το εφάπαξ θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο και θα ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης, με πλασματικό ποσοστό επιστροφής, που προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.

Περίοδος χάριτος ενός έτους δίνεται κατ΄εξαίρεση στους ένστολους ( αστυνομικοί πυροσβέστες, λιμενικοί).

Για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31.12.2014 , προβλέπεται η καταβολή του εφάπαξ με το παλαιό καθεστώς σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών. 

Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά : «Για τον χρόνο έως 31/12/2014 σύμφωνα παλαιές διατάξεις και για τον χρόνο από 1/1/2015 με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση».