Από παράταση σε παράταση πηγαίνει το υπουργείο Οικονομίας την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων που απελευθερώνουν την πώληση και των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων σε επενδυτικά «funds» ως απόρροια της ανατροπής των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Με την νέα τροπολογία η κυβέρνηση παρατείνει εκ νέου, μέχρι την 15η Μαΐου 2016 (αντί 15.4 που ισχύει) την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων απο κόκκινα στεγαστικά δάνεια, από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και από δάνεια με εγγύηση του δημοσίου.

Επίσης παρατείνεται μέχρι την 30.6.2016 (από 3.5.2016) η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών αναφορικά με την ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους από χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.