Στο 24,4% ανήλθε η ανεργία τον Ιανουάριο του 2016 έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 25,7% τον Ιανουάριο του 2015, όπως προκύπτει από τα διορθωμένα ποσοστά που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανεργία τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν στο 24,3%.  Το σύνολο των απασχολούμενων τον Ιανουάριο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.613.843 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε  1.169.119 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.281.720 άτομα.  Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 59.789 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 (αύξηση κατά 1,7%) και μειώθηκαν κατά 25.216 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 (μείωση 0,7%). 

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 62.999 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015  (μείωση 5,1%) και αυξήθηκαν κατά 3.570 άτομα σε σχέση με τον ∆εκέμβριο του 2015 (αύξηση 0,3%).  

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία , μειώθηκαν κατά 38.402 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του  2015  (μείωση  1,2%) και αυξήθηκαν 19.363 άτομα σε σχέση με τον ∆εκέμβριο του 2015 (αύξηση 0,6%)

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά ανεργίας ανά γεωγραφική περιοχή.