Με τίτλο «Destroying Nature is Destroying Life», η ενδιαφέρουσα καμπάνια ευαισθητοποίησης χρησιμοποιεί την τεχνική της διπλής έκθεσης για να μας υπενθυμίσει πως η καταστροφή της φύσης μοιραία οδηγεί στην καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. Τα συγκεκριμένα γραφικά δημιουργήθηκαν από τον επιτυχημένο σχεδιαστή Surachai Puthikulangkura.