Σαν πρώτος αποκριάτικος χορός, θεωρείται αυτός που έγινε το 1829 στη Βίλα του Πατρινού Εμπόρου Μωρέττη μετά την απελευθέρωση.
Ο Μωρέττης έδωσε έναν επίσημο χορό με καλεσμένους Γάλλους αξιωματικούς και Πατρινούς αστούς.
Από τις κυρίες μόνο 7 γνώριζαν ευρωπαϊκούς χορούς. Επίσημο ένδυμα ημίψηλο καπέλο Φράκο με φουστανέλα.
Οι καλεσμένοι διασκέδασαν με Ελληνικούς Δημοτικούς Χορούς αλλά και ξενόφερτους της εποχής, όπως η πόλκα, η μαζούρκα, οι καντρίλιες και το βαλς.