Τα συνεργεία του Δήμου και οι εργαζόμενοι του τμήματος Αυτοεπιστασίας ξεκίνησαν να καθαρίζουν τις σκάλες και τις πλατείες στην Πάτρα.

Στόχος τους είναι να τις προφυλάξουν από την φθορά, καθαρίζοντας τες από τα σπρέι, τις μπογιές, τα συνθήματα που υπάρχουν πάνω τους και να βελτιώσουν με αυτόν τον τρόπο την αισθητική της πόλης.

Για να το πετύχουν αυτό θα έχουν στο πλευρό τους ένα ειδικό μηχάνημα αμμοβολής που όσοι το συνάντησαν και το είδαν να λειτουργεί χάζεψαν και έμειναν στο σημείο για να το παρακολουθήσουν.

Το μηχάνημα αμμοβολής μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου ξεκίνησαν την αποστολή «καθαριότητα» από τις σκάλες των Υψηλών Αλωνίων, στο πάνω μέρος της Τριών Ναυάρχων, σε ένα σημείο της Πάτρας που έχει γεμίσει από συνθήματα.


Το μηχάνημα της αμμοβολής εμπεριέχει νερό και χαλαζία από άμμο. Η ένωση αυτή σε συνδυασμό με την πίεση του νερού,  βοηθά στο να καθαρίζει με σχετικά εύκολο τρόπο συνθήματα που είναι γραμμένα σε μάρμαρα, σε τοίχους και γενικότερα σε σκληρές επιφάνειες.

Τα συνεργεία του Δήμου θα καθαρίσουν με τον τρόπο αυτό το πάνω μέρος της Τριών Ναυάρχων και τις σκάλες που υπάρχουν εκεί και στη συνέχεια θα πάει στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, της Πατρέως, της Αγίου Νικολάου και γενικότερα σε σημεία όπου είναι γεμάτα από σπρέι και συνθήματα. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει στην διάσωση από την φθορά των χαρακτηριστικών αυτών σημείων της Πάτρας.