Πολιτιστικοί και περιβαντολλογικοί σύλλογοι και οι Πρόεδροι τοπικών διαμερισμάτων Δυτικής Αχαΐας, βρέθηκαν σήμερα στη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των Πυρηνελαιουργείων.

Οι συγκεντρωμένοι θυροκόλλησαν ψήφισμα στην πόρτα των εγκαταστάσεων.

Με ανοιχτή επιστολή τους προς τους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας οι Πολιτιστικοί και περιβαντολλογικοί σύλλογοι και οι Πρόεδροι τοπικών διαμερισμάτων Δυτικής Αχαΐας, ανοίγουν και πάλι το θέμα των Πυρηνελαιουργείων.

Ειδικότερα αναφέρουν:

Κύριοι βουλευτές,

επανερχόμαστε σε ένα θέμα που δυστυχώς απασχολεί αφενός την περιοχή της βιομηχανικής Ζώνης Πατρών, τον πρώην Δήμο Ωλενίας, αφετέρου ευρύτερα τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Πρόκειται για τα εργοστάσια των πυρηνελαιουργείων. Πολλά χρόνια φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, συλλογικότητες αγωνίζονται συνεχώς, με διάφορα μέσα [κινητοποιήσεις, επιστολές] για να επιτύχουν το αυτονόητο. Την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και την διατήρηση των τιμών των ρύπων, όπως αυτές καθορίζονται από συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες. Ο αγώνας μας διαρκεί χρόνια, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι αρμόδιοι φορείς περιορίζονται σε τυπικούς ελέγχους, επιβάλλουν πρόστιμα, τα οποία αγνοούμε αν πληρώνονται, η μόλυνση και η ρύπανση συνεχίζονται και οι άνθρωποι εισπνέουν το θάνατο, τον οποίον κάποιοι ονομάζουν ιδιαίτερη οσμή. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών επισημαίνουν τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται σε οργανισμούς ιδιαίτερα επιβαρημένους με αναπνευστικά, καρδιολογικά ή πνευμονικά προβλήματα. Η έντονη δυσοσμία, αποτέλεσμα της έκλυσης στην ατμόσφαιρα παραγώγων της επεξεργασίας του πυρήνα, εμποδίζουν την αναπνοή, κυρίως σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι και μωρά ή παιδιά. Από τις αρχές Νοεμβρίου έως τα τέλη της Άνοιξης ζούμε εφιαλτικές στιγμές, όταν ο άνεμος μεταφέρει νέφος καπνού μαζί με αφόρητη δυσοσμία, που καλύπτει την ατμόσφαιρα από το Ρίο έως τη Δυτική Αχαΐα. Επίσης, προσωρινά σφραγίζονται τα εργοστάσια χωρίς διάρκεια χρονική. Οι ιδιοκτήτες προβάλλουν το επιχείρημα μελετών που αποδεικνύουν την ουδέτερη επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επικαλείται νομικό κενό, παραμένοντας στην τακτική του προστίμου, που δεν επιλύει το πρόβλημα ούτε σταματά τη δυσοσμία. Zητούμε λοιπόν να εξοπλιστούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν αμέσως, χωρίς ημίμετρα, που διαιωνίζουν το πρόβλημα και ρίχνουν στάχτη στα μάτια των κατοίκων. Οι σπασμωδικές αυτές ενέργειες αλλά και οι όποιες βελτιώσεις των ιδιοκτητών πραγματοποιούνται κάτω από την πίεση των αγώνων των κατοίκων. Ζητάμε πρωτοβουλίες για συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι ευχολόγια.

Γι αυτό προτείνουμε:
1. τροποποίηση της Κ.Υ.Α 1958/2012/φεκ21β/13/1/2012) και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα 1 της Κ.Υ.Α 36060/1155/ε103/β ώστε τα πυρηνελαιουργεία να καταταγούν νομοθετικά ως δραστηριότητες που απαιτούν ΑΕΠΟ. θα επιβάλλονται συγκεκριμένα όρια ρύπων και αυτόματη καταγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης του αέρα.

2.Σύνταξη περιβαλλοντολογικής μελέτης ή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανόνα λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων.

3.Έλεγχος αρτιότητας εξοπλισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αλλά και της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού.