Με αφορμή την πληροφόρηση που υπάρχει για την μη διανομή ρουχισμού από την Δημοτική Ιματιοθήκη σε άπορους Δημότες ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Δημαράς απηύθυνε ερώτηση στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Το κείμενο της ερώτησης είναι το παρακάτω:

Κύριε Δήμαρχε...

Όπως γνωρίζετε µέσω της Δημοτικής Ιματιοθήκης, ο Δήμος Πατρέων προσφέρει ρουχισμό και υποδήματα σε δημότες που έχουν ανάγκη. Όλη η προσπάθεια στηρίζεται εξ' ολοκλήρου σε εθελοντική προσφορά συμπολιτών µας. Η συλλογή των ρούχων, η διαλογή τους, η τακτοποίηση της Ιματιοθήκης καθώς και η λειτουργία της στηρίζεται επίσης αποκλειστικά σε εθελοντές. Πληροφορηθήκαμε ότι η δημοτική Ιματιοθήκη που αυτή τη στιγμή στεγάζεται στο Αρσάκειο, έχει γεμίσει µε ρούχα.

Παρόλα αυτά, μαθαίνουμε ότι δε γίνεται διανομή στους δημότες που έχουν ανάγκη. Με βάση τα παραπάνω και µε δεδομένο ότι πληθώρα συμπολιτών µας έχουν πραγματικές και άμεσες ανάγκες ένδυσης και υπόδησης σας παρακαλούμε να µας γνωστοποιήσετε τα εξής: 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της κωλυσιεργίας; ∆εν υπάρχουν άλλες ανάγκες; Έχουν ήδη καλυφθεί οι ανάγκες της πόλης;

2. Και αν οι πολίτες του Δήμου µας δεν έχουν αυτή τη στιγμή αντίστοιχες ανάγκες, έχετε διερευνήσει τη δυνατότητα να καλυφθούν ανάγκες ασθενών κοινωνικών ομάδων ανά την επικράτεια ή ακόμα και προσφύγων που κατά κύματα καθημερινά καταφεύγουν στη χώρα µας, σε συνεργασία µε άλλους Δήμους της χώρας; Σας επισυνάπτω πρόσφατες φωτογραφίες από τη Δημοτική Ιματιοθήκη στο Αρσάκειο που αποδεικνύουν το βάσιμο των ισχυρισμών µας όσο αφορά την επάρκεια ειδών ένδυσης και υπόδησης.