Αυτό το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, σας περιμένει μια διαφορετική βραδιά στο Piccadilly Club. Drink... ception με bonus υποβρύχια, και τα δώρα συνεχίζονται!