Μόνο μέσω διαδικτύου ή μέσω ΚΕΠ θα παρέχονται από σήμερα Δευτέρα (4/1) μια σειρά σημαντικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Μεταξύ αυτών είναι η τρίμηνη ανανέωση του δελτίου ανεργίας, οι αιτήσεις για τα ειδικά εποχικά βοηθήματα, τα ειδικά βοηθήματα ανεργίας και οι παροχές μητρότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει είτε να πιστοποιούνται ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (παραλαμβάνοντας κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) είτε να απευθύνονται σε ένα ΚΕΠ, έχοντας μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.