Να κάτι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δοκιμάσετε στο σπίτι! Αρκεί μόνο να το δείτε...


Kid has an extremely flexible neck. Kid hugs person behind him.