Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: "Όπως είναι ήδη γνωστό, η παράταξή μας έχει μπει ήδη σε διαδικασία ανασυγκρότησης, με στόχο την ανανέωση της ενότητας και της δυναμικής στην παρέμβαση και τη δράση μας.

Η νέα παράταξη, υπό τον τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» Είναι αποτέλεσμα της δυναμικής συνάντησης δύο συλλογικών υποκειμένων:

• Της ΠΑΣΚ Δημοσίων Υπαλλήλων. Δηλαδή των πολυάριθμων εκείνων συνδικαλιστικών στελεχών που από την αρχή της κρίσης, επιβεβαίωσαν στην πράξη τις αρχές τους για έναν ακηδεμόνευτο, ανεξάρτητο από κομματικές ή άλλες επιρροές συνδικαλισμό, σε προοδευτική κατεύθυνση, επιλέγοντας να υπερασπιστούν με τρόπο συνεπή, σοβαρό και ανυποχώρητο τα Εργασιακά, Μισθολογικά και Ασφαλιστικά Δικαιώματα των Συναδέλφων μας και

• Των νέων σχημάτων, κινήσεων, πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους στους τόπους δουλειάς, ως αυτόνομες ανατρεπτικές οντότητες ενάντια στη λαίλαπα που μάνιασε να ξεριζώσει κάθε εργασιακή, κοινωνική και πολιτική κατάκτηση του λαού μας.

Η νέα παράταξή μας, συγκροτείται αυτοτελώς τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό πεδίο, χωρίς κομματικές ή άλλες δεσμεύσεις, για την υποστήριξη των συνδικαλιστικών, μαζικών αγώνων και δράσεων.

Στα πλαίσια λοιπόν των αποφάσεων της ΔΗ. ΣΥ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, όπως αυτές προέκυψαν από το Ιδρυτικό Συνέδριο της παράταξης, τον Ιούνιο 2015 και ορίζονται στο νέο της Κανονισμό, πρώτο οργανωτικό βήμα είναι η άμεση συγκρότηση των Γραμματειών σε κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακή Εκτελεστική Γραμματεία – ΠΕΓ).

Η συγκρότηση γίνεται με ευθύνη των επικεφαλής σε κάθε Περιφέρεια, οι οποίοι έχουν οριστεί με απόφαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Γραμματείας της ΔΗ. ΣΥ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, κατόπιν συνεννόησης με τις Γραμματείες των Ομοσπονδιών και την Κεντρική Εκτελεστική Γραμματεία. Για την Δυτική Ελλάδα Συντονιστής – Πρόεδρος της προσωρινής Π.Ε.Γ, έχει ορισθεί με Απόφαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Γραμματείας, όπως προαναφέρουμε, ο Σύντροφος Κώστας Πετρόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Η Περιφερειακή Εκτελεστική Γραμματεία Δυτικής Ελλάδας, στη πρώτη της Συνεδρίαση, μετά την στελέχωσή της, που έγινε την Παρασκευή 18/12/15, ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Πετρόπουλος Κώστας, απο την Υγεία – Αχαΐα.
Αντιπρόεδρος: Μπαΐρακτάρης Τάκης,από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Αιτ/νία.
Αντιπρόεδρος: Μιχαλόπουλος Βασίλης, από την Υγεία – Ηλεία.
Γενικός Γραμματέας: Σκεπετάρης Ηλίας, από το χώρο των Δασκάλων – Αχαΐα.
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Παναγιωτοπούλου Θεανώ, από τα Τελωνεία – Αχαΐα.
Γραμματέας Οργανωτικού: Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος, από τις Δ.Ο.Υ – Αχαΐα.
Γραμματέας Συνδικαλιστικού: Κυριακόπουλος Γιώργος, από το Υπ. Πολιτισμού – Αχαΐα.
Γραμματέας Τεκμηρίωσης: Κουσάβελλος Νίκος, από το χώρο των Δασκάλων – Ηλεία.
Γραμματέας Συνταξιούχων: Κυριακόπουλος Γιώργος, από το ΙΚΑ – Αχαΐα.

Αμέσως μετά απ” αυτήν την Συγκρότηση της Περιφερειακής Γραμματείας, με ευθύνη της Π.Ε.Γ, θα ακολουθήσει η συγκρότηση Γραμματείας σε επίπεδο Νομαρχιακής Ενότητας, καθώς και η συγκρότηση του δικτύου ανά εργασιακό χώρο και δήμο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Μαΐου".