Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E. αναζητά φύλακες για να εργαστούν ως προσωπικό ασφαλείας στην Πάτρα, στην περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security.

Επικοινωνήστε στο τηλ. 6987851764 ή αποστείλετε βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]