Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια των πολιτιστικών  του δραστηριοτήτων, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης διοργανώνει εκδήλωση με ομιλητή  τον Αγρονόμο – Τοπογράφο μηχανικό του Ε.Μ.Π. Θεόδωρο Σπ. Δελέγκο, πρώην Διευθυντή  «Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών» του Δήμου, και θέμα:

«Η αγωγή του Μέγα Αλέξανδρου στην διαμόρφωση της ιδεολογίας του».

Ο ομιλητής είναι συγγραφέας της ιστορικής πραγματείας:

«Η πορεία προς την ΄Ωπι και την ουτοπία  της οικουμενικής ενότητας», όπου εξετάζεται διερευνητικά - αποδεικτικά  η τεκμηρίωση  της ιδεολογίας του Μ. Αλεξάνδρου. Το βιβλίο εκδόθηκε  το 2005 από τα «Ελληνικά Γράμματα» και για το περιεχόμενο του έγραψαν:

Ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος:

«… βιβλίο άξιο υψηλού επαίνου όπου η εμβρίθεια και ευθυκρισία, ο θαυμασμός και ο προβληματισμός, συνεργούν δραστικά για να προβάλουν την ιστορική μεγαλοσύνη του Αλέξανδρου» και

ο ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Π. Θεοδόσης Τάσιος:

«…. εικάζω έργο ζωής …… το κάθε προς εξέτασιν θέμα, διερευνάται εξονυχιστικά, από ποικίλες πλευρές  και με πλήθος βιβλιογραφικών δεδομένων».

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση.