Μαζί με τους συνδρομητές του γιορτάζει ο Όμιλος ΟΤΕ τα γενέθλιά του, καθώς η λειτουργία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ξεκίνησε επίσημα πριν από 66 χρόνια, στα τέλη του 1949.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιβραβεύει τους σημερινούς πελάτες των πιο παλιών γραμμών τηλεφωνίας, 96 συνολικά, με δωρεάν σταθερή τηλεφωνία & Internet, καθώς και με OTE TV για 24 μήνες. Οι γραμμές αυτές ενεργοποιήθηκαν το 1949 και το 1950, ανήκουν σε οικιακούς πελάτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Χίο και χρησιμοποιούνται από τους συνδρομητές από τότε μέχρι σήμερα αδιάκοπα. 

Πριν 66 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1949, ξεκινούσε η εμπορική λειτουργία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. Είχε προηγηθεί η ίδρυση του ΟΤΕ στις 23 Οκτωβρίου. Ο νέος εθνικός τηλεπικοινωνιακός φορέας συμπεριέλαβε στη δικαιοδοσία του την εκμετάλλευση όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που μέχρι τότε ανήκαν στη δικαιοδοσία του υπουργείου των Τ.Τ.Τ. (Τηλεφωνία, Τηλεγραφία, Ταχυδρομεία), της Ανωνύμου Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας (Α.Ε.Τ.Ε.) και της Ανώνυμης Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου. Κατά την ίδρυση του ΟΤΕ λειτουργούσαν στην περιοχή της Αθήνας 43.290 αυτόματες τηλεφωνικές παροχές και 19.818 στην επαρχία, από τις οποίες οι 2.116 ήταν χειροκίνητες.

Σήμερα ο ΟΤΕ προσφέρει πλέον όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.