Πρόκειται για μία έρευνα που διεξάγετε από μια ομάδα φοιτητών, σε συνεργασία με τους καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του μαθήματος "Μάρκετινγκ" Υπηρεσιών".

Η έρευνα τους αποσκοπεί στο να εξετάσουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της τοπικής αγοράς εστίασης και ποιος είναι ο αγαπημένος τους προορισμός.

Γι αυτό τον λόγο παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο 11 ερωτήσεων το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι από το σπίτι τους αφού η έρευνα γίνεται μέσω του διαδικτύου.

Οι ερωτήσεις αφορούν τις Ταβέρνες/Εστιατόρια που μαγειρεύουν φαγητό καθόλη τη διάρκεια της μέρας και έχουν συγκεκριμένο μενού από το οποίο παραγγέλνει ο πελάτης αλλά και τα μαγειρεία που ετοιμάζουν το φαγητό τους κατά τις πρωινές ώρες σε συγκεκριμένη ποσότητα από την οποία επιλέγουν οι πελάτες.

Οι ερωτήσεις είναι πολύ απλές και προσωπικές.

Ένα μικρό παράδειγμα μπορείτε να πάρετε από την εικόνα που ακολουθεί ενώ εδώ θα βρείτε το σχετικό ερωτηματολόγιο.